DUROOD-E-PAK PADNE KI FAZILAT
Hazrat Sayyiduna Abu Umamah RadiAllahuTalaAnhu se marwi hai k Noor k paikar, tamaam Nabiyon K Sarwar SallalahoAlaihewassallam ka Farman-e-Bakamaal Hai: Har Juma k Din Mujh Par Durood pak ki kasrat kiya karo, beshak, meri ummat ka durood har Juma k din mujh par pesh kiya jata hai, (Qayamat k Din) logo mein se mere zyada qareeb wahi sakhs hoga jisne (duniya mein) mujh par Durood Pada hoga.
Sallu Alal Habeeb! Sallalaho Ta’ala Ala Muhammed!

Qurbani k 12 Madani Phool

1) Aam taur par yeh Riwaaj hai k purey ghar ki taraf se 1 Bakra Qurban kar diya jata hai. Hala k Ghar k Kayi Afraad(Members)
par Sahibb-e-Nisaab (wealthy) honey ki Bina par Qurbani Wajib hoti hai. In sub ki taraf se alag alag Qurbani ki jaye. Gaye aur Ooth mein se 7 Qurbaniyan ho sakti hain.

2) Balig Awalaad ya Zauja (wife) ki taraf se Qurbani karne chahe to Ijazat Talab kar lein. Agar Ijazat liye bagair kardi to Wajib adaa nahi hoga. NaBalig ki taraf se agarche wajib nahi hai magar kar dena behtar hai aur ijazat bhi zaroori nahi.

3) Qurbani k waqt mein Qurbani karna he lazim hai, koi doosri cheez is k Qayam mukaam (substitute) nahi ho sakti. Masalan agar Qubani ka Bakra ya uski Qeemat sadqa kardi jaye yeh nakafi hai.

4) Qurbani k Janwar ki yeh umar honi chahiye: Ooth 5 saal ka, Gaye 2 saal ki, Bakra 1 saal ka (isse kum Umar ho to Qurbeni jayaz nahi, zyada ho to Jayaz hai aur afzal bhai)

5) Qurbai ka Janwar be aib hona zaroori hai, agar thoda sa aib ho to Qurbani Makrooh ho gayi aur zyada aib ho to Qurbani nahi hui.

6) Jiski Paidaishi (from birth) seeng na ho uski Qurbani jayaz hai aur agar Paidaishi (from birth) kaan na ho ya 1 kaan na ho to Qurbani Najayaz hai.

7) Aisa pagal janwar jo chara charta (grazing) na ho, itna kamzor k haddiyon mein taqat na rahi ho, aisa kaana ya andha k jiska kaan pan zahir ho, aisa bimaar k jiski bimaari zahir ho, aisa langda k khud apne apun se Qurbaan gaah na ja sakey, kaan ya Dum ya chakki 1/3 se zyada kati hui ho, naaak kati hui ho, Daant naho, Than kate huey ho ya khushk ho, in sub ki Qurbani Na jayaz hai.

8) Behtar yeh hai k apni Qurbani apne haath se karey agar acchi tarah zibah karna janta ho, aur agar acchi tarah na janta ho to doosre ko hukm de, magar is soorat mein yeh behtar hai k waqt-e-Qurbani wahaan hazir ho.

9) Qurbani k aur is k pate se Zinda baccha nikla to usey sadqa karde, aur issey saraf(istemaal) mein bhi la sakta hai. Aur mara hua baccha ho to usey phaik de k murdaar hai.

10) Doosre se Zibah karaya aur khud apna haath Churi par rakh diya k dono ne mil kar Zibah kiya to Dono Par ALLAH AZZAWAJL ka naam lena (BISMMILLAH kehna) Wajib hai, ek ne bhi jaanbujhkar ALLAH AZZAWAJAL ka naam tark kiya, ya yeh khayal kar k chod diya k doosre ne keh diya hai, to dono soorton mein jaanwar Halal na hua.

11) Shirkat (hissey wali Qurbani mein) mein Gaye ki Qurbani ka Ghosht andazey se taqseem nahi kar sakte, na he kum wa zyada ek doosre ko muaf ka sakte hain, k aisa karna yahaan jayaz nahi. Laazmi hai k Ghosht ko wazan kar k Barabar Barabar Taqseem kiya jaye. (Qurbani ho jayegi)

Advertisements